Citat

четвртак, 17. новембар 2016.

Степен и операције са степенима

Ученици седммог разреда могу наћи примере задатака са степенима на следећем линку
Операције са степенима