Citat

петак, 23. март 2012.

Mnogougao - zadaci


Još malo zadataka iz mnogougla za učenike sedmog razreda..
 
Mnogougao – zadaci za uvežbavanje
1.       Ako je kod mnogougla zbir unutrašnjih uglova 1260o odredi mu broj temena, dijagonala iz jednog temena kao i ukupan broj dijagonala.
2.       Odredi zbir unutrašnjih uglova mnogougla koji ukupno ima 20 dijagonala.
3.       Ako je kod pravilnog mnogougla ukupan broj dijagonala četiri puta veći od broja stranica, koliki je zbir unutrašnjih uglova tog mnogougla?
4.       Odredi obim pravilnog mnogougla čija je stranica 2,3cm i čiji je unutrašnji ugao 144o.
5.       Ako centralni ugao pravilnog mnogougla ima 24o, koliki je zbir njegovih unutrašnjih uglova?
6.       Ako je obim pravilnog trougla 24cm kolika je njegova površina?
7.       Odredi obim i površinu pravilnog šestougla ako mu je veća dijagonala 1,2dm.
8.       Odredi obim i površinu pravilnog četvorougla ako mu je dužina dijagonale 8cm.
9.       Dužina stranice pravilnog mnogougla je 4,5cm i njegov obim je 40,5cm. Koliki je njegov unutrašnji ugao?
10.   Konstruiši pravilan četvorougao ako mu je poluprečnik opisane kružnice R=4cm.
11.   Konstruiši pravilan šestougao ako je njegov poluprečnik opisane kružnice R=3cm.
12.   Konstruiši pravilan trougao ako je njegov poluprečnik opisane kružnice R=5cm.