Citat

понедељак, 14. октобар 2013.

Скупови и скупови тачака

задаци за припремање првог писменог задатка за ученике петог разреда

среда, 10. април 2013.

Primena sistema linearnih jednačina - 8. razred


Још примера примене СЛЈ – систематизација градива
1.       Збир два броја је 38 а њихова разлика је 12. Који су то бројеви?
2.       Разлика два броја је 10 а збир три осмине првог и једне половине другог броја је 23. Који су то бројеви?
3.       Однос два броја је 5:3 а њихов збир је 40. Одреди те бројеве.
4.       Два броја се разликују за 47. Када се већи подели мањим  добије се количник 4 и остатак 2. Који су то бројеви?
5.       Обим једнакокраког троугла је 46cm. Основица је од крака дужа за 10cm. Колике су дужине основице и крака тог троугла?
6.       Странице правоугаоника су у односу 5:3, а обим му је 16cm. Одреди странице тог правоугаоника.
7.       Пре три године мајка је била четири пута старија од сина а за две године син ће бити три пута млађи од мајке. Колико сада година има мајка а колико син?
8.       3% неког броја је исто што и 5% другог броја, док је 7% збира тих бројева једнако 112. Који су то бројеви?
9.       Половина збира дана и месеца нечијег рођења је за 10 мања од дана његовог рођења док је половина разлике дана и месеца његовог рођења за три већа од месеца његовог рођења. Ког датума та особа слави рођендан?
10.   Место А и место В удаљена су 280km. Из места А креће аутомобил ка месту В, док истовремено из места В ка месту А креће други аутомобил крећући се 20km/h брже од првог. Одреди којим брзинама су се ови аутомобили кретали ако се зна да су се сусрели након тачно 2 сата вожње.

Primena SLJ - 2 j-ne 2 nepoznate


Примери примене СЛЈ

1.       Збир два броја је 55 а њихова разлика 31. Одреди те бројеве.
2.       Обим правоугаоника је 68cm а странице му се разликују за 10cm. Одреди површину тог правоугаоника.
3.       Разлика два комплементна угла је 10о. Одреди те углове.
4.       Одреди оштре углове правоуглог троугла ако је један од њих два пута већи од другог.
5.       Три четвртине првог броја је за 24 мање од пет шестина другог броја. Одреди те бројеве ако је први број за 14 мањи од другог броја.
6.        Маја је 8 година старија од брата а за 5 година она ће бити два пута старија од брата. Колико година има Маја а колико брат?
7.       На фарми се узгајају кокошке и краве. Ако имају укупно 288 глава и 626 ногу, колико има кокошака а колико крава на тој фарми?
8.       Два броја су у односу 4:9. Ако оба броја увећамо за 5, однос ће бити 1:2. Који су то бројеви?
9.       Марина је замислила двоцифрен број чији је збир цифара 9. Ако цифре замене места добиће се броој који је за 45 већи од полазног. Који број је Марина замислила?
10.   Збир цифара двоцифреног броја је 12. Ако тај број поделимо са његовом цифром јединица добијамо количник 8 и остатак 1. Одреди тај број.
11.   Ако бројилац неког разломка умањимо за 3 а именилац увећамо за 1, добићемо разломак једнак једној половини, а ако именилац умањимо за 3 а бројилац увећамо за 3 добијамо јединицу. Одреди тај разломак.
12.   Једна катета правоуглог троугла једнака је са две трећине друге катете. Ако дужу катету смањимо за 3cm а краћу повећамо за 4cm површина се неће променизи. Одреди хипотенузу тог троугла.

уторак, 02. април 2013.

припреме за такмичења - седми разред

Пошто је време припреме за окружно такмичење, ево мало задатака намењених ученицима седмог разреда:

недеља, 17. март 2013.

среда, 13. фебруар 2013.

ПЧПи уводни задаци

Ево мало уводних задатака везаних за Правилну Четворострану Пирамиду

Полиноми - систематизација

Задаци из области полинома, подељени по нивоима, намењени за систематизацију градива