Citat

уторак, 20. март 2012.

задаци везани за трапез


Задаци везани за углове трапеза

  1. Одреди све углове трапеза ако је један од углова на основици 450, а њему наспраман 1250.
  2. Углови на једној основици трапеза су 370 и 670. Одреди преостала два угла.
  3. Одреди углове једнакокраког трапеза ако је збир два од њих 1230.
  4. У правоуглом трапезу један угао је 700. Одреди остале углове.
  5. Одреди углове једнакокраког трапеза ако је један његов спољашњи угао 750.
  6. Израчунај углове једнакокраког трапеза чија је висина два пута краћа од његовог крака.
  7. Ако је један угао једнакокраког трапеза 600, докажи да је разлика дужина његових основица једнака дужини крака.
  8. Крак једнакокраког трапеза једнак је краћој основици и нормалан на дијагоналу трапеза. Израчунај углове овог трапеза.

Конструктивни задаци везани за трапез

1.       Конструиши трапез коме су познате обе основице, 9см и 6см, и оба крака, 3см и 4см.
2.       Конструиши трапез када су познати његове основице, 8см и 3,5см, висина 2,5см и један крак, на пример с = 4см.
3.       Конструиши трапез ако је позната дужа основица, 8см, углови на њој, 450 и 600 , и висина, 3см.
4.       Конструиши трапез ако су познати дужа основица, 7,5см, оба крака, 3.5см и 4см, као и дијагонала АС = 6см.
5.       Конструиши трапез ако су му основице 6см и 4см, један крак 3см и угао α = 750.
6.       Конструиши трапез чија је краћа основица 3см, један крак 4см и углови  α = 450 и β = 600.
7.       Конструиши трапез ако су познате обе основице, 7см и 5см, висина, 1,5см, и једна дијагонала, 6см.
8.       Конструиши једнакокраки трапез чија је дужа основица 8см, крак 3см и угао
α = 450 .
9.       Конструиши правоугли трапез чије су основице 8см и 4см и краћа дијагонала 5,5см.                             
         10. Конструиши правоугли трапез ако су познате обе дијагонале, 6см и 5см, и висина, 4см.

нека решења конструктивних задатака можете наћи на
http://www.4shared.com/folder/gz9XSaLi/Konstrukcije_trapeza.html
конструкције су рађене у геогебри