Citat

четвртак, 22. март 2012.

Четвороугао и скуп Q (задаци)

Мали коктел задатака из поменутих области