Citat

среда, 10. април 2013.

Primena sistema linearnih jednačina - 8. razred


Још примера примене СЛЈ – систематизација градива
1.       Збир два броја је 38 а њихова разлика је 12. Који су то бројеви?
2.       Разлика два броја је 10 а збир три осмине првог и једне половине другог броја је 23. Који су то бројеви?
3.       Однос два броја је 5:3 а њихов збир је 40. Одреди те бројеве.
4.       Два броја се разликују за 47. Када се већи подели мањим  добије се количник 4 и остатак 2. Који су то бројеви?
5.       Обим једнакокраког троугла је 46cm. Основица је од крака дужа за 10cm. Колике су дужине основице и крака тог троугла?
6.       Странице правоугаоника су у односу 5:3, а обим му је 16cm. Одреди странице тог правоугаоника.
7.       Пре три године мајка је била четири пута старија од сина а за две године син ће бити три пута млађи од мајке. Колико сада година има мајка а колико син?
8.       3% неког броја је исто што и 5% другог броја, док је 7% збира тих бројева једнако 112. Који су то бројеви?
9.       Половина збира дана и месеца нечијег рођења је за 10 мања од дана његовог рођења док је половина разлике дана и месеца његовог рођења за три већа од месеца његовог рођења. Ког датума та особа слави рођендан?
10.   Место А и место В удаљена су 280km. Из места А креће аутомобил ка месту В, док истовремено из места В ка месту А креће други аутомобил крећући се 20km/h брже од првог. Одреди којим брзинама су се ови аутомобили кретали ако се зна да су се сусрели након тачно 2 сата вожње.