Citat

понедељак, 01. октобар 2012.

Линеарне једначине - примери

Неколицина примера линеарних једначина за решавање